หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
  สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
   
 
 
   

  !!! ประชาสัมพันธ์ !!! กิจกรรมรณรงค์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก" ด้วยหลัก 3Rs
[ 09 ตุลาคม 2561 เวลา 09:49:02 ]
 
  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ " การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง"
[ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 19:43:31 ]
 
  ประชาสัมพันธ์ " ความรู้อุทกภัย - น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม "
[ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 19:39:05 ]
 
  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ " วาตภัย "
[ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 19:24:16 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประมูลให้เช่าอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
[ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 14:01:01 ]
 
   

  ข้อมูลแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ๒๕๕๙- เขตจังหวัดปัตตานี ( Agri-Map )
[ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 14:38:20 ]
 
   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างเรือยนต์รับจ้างชมป่าโกงกางสำหรับโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 28 กันยายน 2561 เวลา 11:46:16 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 28 กันยายน 2561 เวลา 11:45:35 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 28 กันยายน 2561 เวลา 11:44:54 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำโรงเรียนบ้านเขาตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 21 กันยายน 2561 เวลา 08:04:54 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 21 กันยายน 2561 เวลา 08:04:17 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยบนถนนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีรับผิดชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 19 กันยายน 2561 เวลา 13:30:31 ]
 
   
   
  นายอรุณ อนันตสิทธิ์  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533