หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
  สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
   
 
 
   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประมูลให้เช่าอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
[ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 14:01:01 ]
 
   

  ข้อมูลแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ๒๕๕๙- เขตจังหวัดปัตตานี ( Agri-Map )
[ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 14:38:20 ]
 
   

  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน ถ๑-๐๐๗๖ บ้านบูเกะกุง - บ้านเขาวัง อำเภอมายอ
[ 19 เมษายน 2561 เวลา 10:54:51 ]
 
  โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ปน ถ๑-๐๐๔๘ รอบเมืองโบราณยะรัง อำเภอยะรัง
[ 19 เมษายน 2561 เวลา 10:54:02 ]
 
  โครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ปน ถ๑-๐๐๗๘ สายบ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี - บ้านตลาดเก่า อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
[ 19 เมษายน 2561 เวลา 10:53:10 ]
 
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกาหยี หมู่ที่ 3 ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี - บ้านเชิง ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
[ 19 เมษายน 2561 เวลา 10:52:00 ]
 
  โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.สายโต๊ะจง (ถนน ท.๘) เทศบาลตำบลตันหยง - ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง
[ 19 เมษายน 2561 เวลา 10:50:51 ]
 
  โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน ถ๑-๐๐๒๗ บ้านดาลอ - บ้านปาเส ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง
[ 19 เมษายน 2561 เวลา 10:49:59 ]
 
   
   
  นายอรุณ อนันตสิทธิ์  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533