หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
 
 
   

  !!! ประชาสัมพันธ์ !!! กิจกรรมรณรงค์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก" ด้วยหลัก 3Rs
[ 09 ตุลาคม 2561 เวลา 09:49:02 ]
 
  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ " การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง"
[ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 19:43:31 ]
 
  ประชาสัมพันธ์ " ความรู้อุทกภัย - น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม "
[ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 19:39:05 ]
 
  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ " วาตภัย "
[ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 19:24:16 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประมูลให้เช่าอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
[ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 14:01:01 ]
 
   

  ข้อมูลแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ๒๕๕๙- เขตจังหวัดปัตตานี ( Agri-Map )
[ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 14:38:20 ]
 
   

  โครงการขุดลอกคลองสายหมู่ที่ ๒ ต.ลุโบะยิไร - ม.๓ ต.ตรัง อ.มายอ
[ 03 ธันวาคม 2561 เวลา 14:28:24 ]
 
  โครงการขุดลอกคลองสายบ้านบาซาเอ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๓ บ้านรานอ หมู่ที่ ๒ บ้านบาซาเวาะเซ็ง ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง
[ 03 ธันวาคม 2561 เวลา 14:27:40 ]
 
  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายลาซา หมู่ที่ ๖ ต.ทรายขาว - ต.ช้างไห้ตก อ.โคกโพธิ์
[ 03 ธันวาคม 2561 เวลา 14:26:29 ]
 
  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย หมุ่ที่ ๔ ต.บานา - หมู่ที่ ๙ ต.ตะลุโบะ อ.เมือง
[ 03 ธันวาคม 2561 เวลา 14:25:03 ]
 
  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านสือเรง หมู่ที่ ๒ ต.เกาะจัน - บ้านเขาวัง หมู่ที่ ๓ ต.ตรัง อ.มายอ
[ 03 ธันวาคม 2561 เวลา 14:24:17 ]
 
  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ ๒ ต.ทรายขาว - บ้านกล้วย ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์
[ 03 ธันวาคม 2561 เวลา 14:23:15 ]
 
   
   
  นายอรุณ อนันตสิทธิ์  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]