หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
  สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
   
 
 
   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประมูลให้เช่าอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
[ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 14:01:01 ]
 
   

  ข้อมูลแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ๒๕๕๙- เขตจังหวัดปัตตานี ( Agri-Map )
[ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 14:38:20 ]
 
   

  โครงการปรับปรุงอาคารอัฒจันทร์ฝั่งมีหลังคา สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 12 มกราคม 2561 เวลา 08:45:13 ]
 
  โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและอาคารกองกิจการสภา
[ 12 มกราคม 2561 เวลา 08:44:31 ]
 
  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ม.๖ (มัสยิดอัลมุฟลีฮีน) ต.ควน อ.ปะนาเระ - ม.๕ ต.ลางา อ.มายอ
[ 12 มกราคม 2561 เวลา 08:43:58 ]
 
  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.๕ ต.บางโกระ - ม.๑ ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์
[ 12 มกราคม 2561 เวลา 08:43:12 ]
 
  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ต.ปาหนัน - ต.สาคอบน อ.มายอ
[ 12 มกราคม 2561 เวลา 08:42:33 ]
 
  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสาย ม.๔ ต.คลองใหม่ - ม.๒ ต.ยะรัง อ.ยะรัง
[ 12 มกราคม 2561 เวลา 08:42:02 ]
 
   
   
  นายอรุณ อนันตสิทธิ์  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533