หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
 
 
   

  !!! ประชาสัมพันธ์ !!! กิจกรรมรณรงค์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก" ด้วยหลัก 3Rs
[ 09 ตุลาคม 2561 เวลา 09:49:02 ]
 
  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ " การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง"
[ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 19:43:31 ]
 
  ประชาสัมพันธ์ " ความรู้อุทกภัย - น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม "
[ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 19:39:05 ]
 
  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ " วาตภัย "
[ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 19:24:16 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประมูลให้เช่าอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
[ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 14:01:01 ]
 
   

  ข้อมูลแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ๒๕๕๙- เขตจังหวัดปัตตานี ( Agri-Map )
[ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 14:38:20 ]
 
   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์จริยธรรมประจำอำเภอเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:06:22 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการห้องน้ำอนุบาล จำนวน ๓ ห้อง ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี โดยวิธีคัดเลือก
[ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:04:10 ]
 
  โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เพื่อประกอบอาหารกลางวัล
[ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:22:23 ]
 
  โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๓ ชั้น
[ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:15:05 ]
 
  โครงการต่อเติมปรับปรุงรั้วโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
[ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:52:20 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:37:23 ]
 
   
   
  นายอรุณ อนันตสิทธิ์  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]