หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
  สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
   
 
 
   

  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ " การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง"
[ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 19:43:31 ]
 
  ประชาสัมพันธ์ " ความรู้อุทกภัย - น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม "
[ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 19:39:05 ]
 
  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ " วาตภัย "
[ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 19:24:16 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประมูลให้เช่าอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
[ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 14:01:01 ]
 
   

  ข้อมูลแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ๒๕๕๙- เขตจังหวัดปัตตานี ( Agri-Map )
[ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 14:38:20 ]
 
   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 08:26:20 ]
 
  โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี
[ 08 สิงหาคม 2561 เวลา 07:38:27 ]
 
  โครงการปรับปรุงห้องน้ำคนพิการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี
[ 08 สิงหาคม 2561 เวลา 07:37:39 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 08 สิงหาคม 2561 เวลา 07:33:53 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำคนพิการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 08 สิงหาคม 2561 เวลา 07:20:30 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 08 สิงหาคม 2561 เวลา 07:15:01 ]
 
   
   
  นายอรุณ อนันตสิทธิ์  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533