หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
  สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
   
 
 
   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประมูลให้เช่าอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
[ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 14:01:01 ]
 
   

  ข้อมูลแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ๒๕๕๙- เขตจังหวัดปัตตานี ( Agri-Map )
[ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 14:38:20 ]
 
   

  โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารและจุดรับส่งสินค้า
[ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13:11:33 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารและจุดรับสินค้า โดยวิธีคัดเลือก
[ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13:10:02 ]
 
  โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่าง Post Top สำหรับติดตั้งในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน ๒๐ ต้น
[ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 11:32:57 ]
 
  โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนสาย A1 ภายในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี
[ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 11:32:00 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่าง Post Top สำหรับติดตั้งในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 20 ต้น โดยวิธีคัดเลือก
[ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 11:30:41 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนสาย A1 ภายในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี
[ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 11:21:59 ]
 
   
   
  นายอรุณ อนันตสิทธิ์  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533