หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
859. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ทุ่งนเรนทร์ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10:29:55 ]
858. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ทุ่งนเรนทร์ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10:29:24 ]
857. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน ถ1-0061 บ้านป่าไร่-บ้านควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีการคัดเลือก [ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14:46:40 ]
856. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ฯ สาย ปน ถ1-0032 บ้านท่าน้ำตะวันตก-บ้านคอกกระบือ อำเภอปะนะเระ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก [ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14:42:13 ]
855. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน ถ1-0069 บ้านทุ่งนเรนทร์-บ้านท่ายามู ิำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก [ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14:41:01 ]
854. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน ถ1-0089 บ้านนางโอ-บ้านปรีกี อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก [ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14:39:22 ]
853. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่องการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์ OTOP [ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14:35:40 ]
852. โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบจ.ปัตตานี [ 28 กันยายน 2563 เวลา 15:15:21 ]
851. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องสำนักงาน อบจ.ปัตตานี และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 กันยายน 2563 เวลา 15:14:33 ]
850. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงห้องน้ำผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 กันยายน 2563 เวลา 15:13:41 ]
849. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงห้องน้ำในอาคารเรียน สปช.3/9 โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 กันยายน 2563 เวลา 15:12:47 ]
848. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 กันยายน 2563 เวลา 15:11:23 ]
847. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) [ 18 กันยายน 2563 เวลา 14:35:49 ]
846. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 18 กันยายน 2563 เวลา 14:33:48 ]
845. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผลการจัดจ้างปรับปรุงทางเข้าสนามฟุตบอลใต้อัฒจันทร์ฝั่งมีหลังคา สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [ 18 กันยายน 2563 เวลา 14:33:02 ]
844. โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติสนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี [ 11 กันยายน 2563 เวลา 10:06:15 ]
843. โครงการปรับปรุงทางเข้าสนามฟุตบอลใต้อัฒจันทร์ฝั่งมีหลังคา สนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี [ 11 กันยายน 2563 เวลา 10:05:33 ]
842. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณสนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก [ 11 กันยายน 2563 เวลา 10:04:23 ]
841. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเสริมผิวและซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ฯ บริเวณสนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก [ 11 กันยายน 2563 เวลา 10:03:13 ]
840. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติสนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก [ 11 กันยายน 2563 เวลา 10:01:31 ]
839. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการปรับปรุงทางเข้าสนามฟุตบอลใต้อัฒจันทร์ฝั่งมีหลังคาสนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 กันยายน 2563 เวลา 09:57:12 ]
838. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล (สนาม 1) สนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี [ 11 กันยายน 2563 เวลา 09:54:51 ]
837. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่องการจัดจ้างโครงการก่อนสร้างจำนวน 2 โครงการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) [ 08 กันยายน 2563 เวลา 20:59:49 ]
836. ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี [ 08 กันยายน 2563 เวลา 20:58:05 ]
835. การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวและซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณสนามกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี [ 02 กันยายน 2563 เวลา 00:50:38 ]
834. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 23:26:43 ]
833. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ฯ สาย ปน ถ1-0029 บ้านนอก-บ้านกะดี อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก [ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 23:25:40 ]
832. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่องการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 23:22:53 ]
831. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่องการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก [ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 23:20:13 ]
830. โครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน ถ1-0029 บ้านนอก - บ้านกะดี อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก [ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 23:06:46 ]
 
 
ทั้งหมด 859 หัวข้อ
  1  23456...29 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]