หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
 
 
   

 
 
   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ศูนย์สนับสนุนช่วยเหลือเหตุการณ์ภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ. 2563
[ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:22:50 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การตั้งศูนย์สนับสนุนช่วยเหลือเหตุการณ์ด้านอุทกภัยและดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 01:38:58 ]
 
  !!! ประชาสัมพันธ์ !!! กิจกรรมรณรงค์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก" ด้วยหลัก 3Rs
[ 09 ตุลาคม 2561 เวลา 09:49:02 ]
 
  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ " การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง"
[ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 19:43:31 ]
 
  ประชาสัมพันธ์ " ความรู้อุทกภัย - น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม "
[ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 19:39:05 ]
 
  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ " วาตภัย "
[ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 19:24:16 ]
 
   

  ข้อมูลแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ๒๕๕๙- เขตจังหวัดปัตตานี ( Agri-Map )
[ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 14:38:20 ]
 
   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ทุ่งนเรนทร์ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10:29:55 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ทุ่งนเรนทร์ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10:29:24 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน ถ1-0061 บ้านป่าไร่-บ้านควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีการคัดเลือก
[ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14:46:40 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ฯ สาย ปน ถ1-0032 บ้านท่าน้ำตะวันตก-บ้านคอกกระบือ อำเภอปะนะเระ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14:42:13 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน ถ1-0069 บ้านทุ่งนเรนทร์-บ้านท่ายามู ิำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14:41:01 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน ถ1-0089 บ้านนางโอ-บ้านปรีกี อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14:39:22 ]
 
   
   
  นายอรุณ อนันตสิทธิ์  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]