หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
     
  หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ " ความรู้อุทกภัย - น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม "  
 

      อุทกภัย คือ ภัยที่เกิดขึ นเนื่องจากมีน้าเป็นสาเหตุ อาจจะเป็นน้าท่วม น้าป่า หรืออื่น ๆ โดยปกติ อุทกภัยเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน บางครั งท้าให้เกิดแผ่นดินถล่ม อาจมีสาเหตุจากพายุ หมุนเขตร้อนลมมรสุมมีก้าลังแรง ร่องความกดอากาศต่้ามีก้าลังแรง อากาศแปรปรวน น้าทะเลหนุนแผ่นดินไหว เขื่อนพัง ท้าให้เกิดอุทกภัยได้เสมอ

อับเดทล่าสุด 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 19:39:05

เอกสารดาวน์โหลด: 1532176745_4044.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]